Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Tulips.jpg Hoa_dong_tien1.jpg Hoa_dong_tien1.jpg Hoa_dong_tien1.jpg Hoa_dong_tien1.jpg Hoa_dong_tien1.jpg Hoa_dong_tien1.jpg Hoahongmon.jpg IMG20170228162512.jpg IMG20170228161431.jpg IMG20170228151757.jpg IMG20170228161326.jpg IMG20170228152158.jpg IMG20170228162628.jpg IMG20170228161742_1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  THÔNG TIN ADMIN  Tôi Nguyễn Hữu Thành
  Sinh ngày: 22/8/1984
  Quê quán: Yên Thành-Nghệ An
  Chuyên môn: Tiếng Anh
  Trường THCS Thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi - Kon Tum
  Sở thích: Thích tự học, tự mày mò về tin học!
  Liên hệ Yahoo:
  Treaty_cdspna
  Email: huuthanhvn228@gmail.com
  Mobile: 0986.758.067

  Chào mừng quý vị đến với website VIOLET của Ngọc Hồi - Kon Tum

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1-lop 8-De chinh thuc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:36' 15-05-2012
  Dung lượng: 55.5 KB
  Số lượt tải: 3398
  Số lượt thích: 1 người (Bùi Duy Ngọc Anh)
  TRƯỜNG THCS TT PLEIKẦN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1
  TỔ: NGOẠI NGỮ TIẾT 19 - TUẦN 7. NĂM HỌC: 2011-2012
  MÔN: TIẾNG ANH 8
  THỜI GIAN: 45 phút

  Tên:…………………………
  Lớp:…
  Điểm
  Lời phê của (thầy) cô giáo  
  
  I/Khoanh tròn vào phương án đúng nhất A, B, C hoặc D trong mỗi câu sau (3 đ)
  1. Let’s ……………… outside the theater.
  A. meet B. met C. to meet D. meeting
  2. Tom likes football. He ………………………..a football player.
  A. wants be B. is going to be C. is going be D. was going to be
  3. What meat would you like ………………….dinner?
  A. to B. for C. of D. in
  4. ………… are you going to get there? – By bus.
  A. What B. When C. How D. Where.
  5. She isn’t …………………….to carry all those boxes .
  A. strong enough B. enough strong C. too strong D. stronger
  6. What does your friend look ………………….?
  A. likes B. like C. likely D. liking.
  7. Do you and your friend have the ………………….character?
  A. like B. same C. alike D. likely
  8. I don’t have enough money…………. .
  A. buy a new car B. to a play C. go a holiday D. to buy a new car
  9. Lan………………….a bad cold yesterday.
  A. have B. has C. had D. having.
  10. Nam watered the plants …………. .
  A. myself B. himself C. herself D. ourselves
  11. This person is short and thin. She has…………….. hair.
  A. a long black B. black long C. black short D. long short
  12. The earth ………… around the sun
  A. go B. to go C. goes D. going
  II/ Dùng hình thức đúng của từ trong ngoặc.( 3đ )
  How far (be)…………. it from your house to school?
  Nam (play)………………………..….the guitar now.
  People (drive)…………….…….on the left in England.
  Where (be)……………….you yesterday, Lan?
  I (visit)……………………...my grandmother last night.
  Can I (speak)…………….……….to Mai, please?

  III/ Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi bên dưới (2đ):
  Hello! I am Lan. I am in class 8A and I live in Ha Noi. I have five periods a day and I go to school six days a week. Each period lasts for forty- five minutes. I work hard at school and at home, but I think my parents work harder than me. I spend more than twelve hours of homework every week. Each year, I have a long summer vacation, it is a longest vacation in a year. I stay with my family or visit my relatives during the summer vacation.
  Questions:
  1/ Where does Lan live?
  ………………………………………………………………………………………………
  2/ How many days a week does Lan go to school?
  ………………………………………………………………………………………………
  3/ How many hours of homework does she spend every week?
  ………………………………………………………………………………………………
  4/ Does she have a picnic during the summer vacation?
  ………………………………………………………………………………………………

  IV/ Dùng từ gợi ý sau đây để viết thành câu có nghĩa(2đ):
  (Các lớp 8B2, 8B3, 8B4, 8B5 làm câu 1,2. Lớp 8B1 và 8B6 làm câu 1,2,3,4)
  Ex: I/ old / enough / understand / situation.
  ( I am old enough to understand your situation.
  1. I / not tall / enough/ reach / ceiling.
  ………………………………………………………………………………………………
  2. She / sociable / enough / make friends easily.
  ……………………………………………………………………………………………
  3. he/looking/ is/ at/himself/ mirror/in/the.
  ..............................................................................................................
  4. I/have/to smoking/stop.
  ...................................................................................................................
  TRƯỜNG THCS TT PLEIKẦN ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM - ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1
  TỔ: NGOẠI NGỮ TIẾT 19 - TUẦN 7. NĂM HỌC: 2011-2012
   
  Gửi ý kiến